Priser

Psykologerne:       
   
Priserne stiger pr. 1. januar 2018  
Se prisstigning ud for hver enkelt samtaleform.   
   
Individuel samtale (50 minutter): (1/1 2018 kr. 950,-) kr. 900,-
(10% rabat til studerende på SU, der betaler selv)  
Familiesamtaler (75 minutter): (1/1 2018 kr. 1.500,-) kr. 1.400,- 
   
NB: Tilskud igennem lægehenvisning  
kan ikke anvendes UngLiv.dk  
   
(Medlem af sygeforsikring "danmark"under 18 år    
kan søge om tilskud.   
Alle over 18 kan søge om tilskud hvis det er   
vedr. angst eller depression.  
Anden privat sundheds/sygeforsikring kan også bruges.     
Kontakt Laila på tlf. 6142 3602 for yderligere info)  
   
Kandidatstuderende i psykologi:  
   
Individuel samtale (50 minutter): (1/1 2018 kr. 475,-) kr. 450,-
   
Supervision/Kurser:  
   
Individuel supervision (pr. time): (1/1 2018 kr. 1.200,-) kr. 1.100,-
Plejefamilie supervision (75 minutter):   
(1/1 2018 kr. 1.500,-) kr. 1.400,-
Gruppesupervision (pr. time, max 8 delt.):   
(1/1 2018 fra kr. 1.950,-) kr. 1.850,-
   
Prisen for kurser afhænger af deltagerantal, 
forberedelse samt øvrige omkostninger (transport etc.) 
Kontakt os for priseksempler. Skriv til marianne@ungliv.dk
 
   
Cool Kids, Chilled & F.E.A.R:  
1 forsamtale a kr. 900,- (1/1 2018 kr. 950,-) kr. 900,-
10 sessioner a kr. 550,- (2 time pr. session) kr. 5.500,-
(Sygeforsikring "danmark" giver tilskud til Cool Kids  
på kr. 100,- pr. gruppegang og 200,- pr. individuel samtale   
- dog max kr. 1600,- pr år.)  
Kontakt Laila på tlf. 6142 3602 for yderligere info.

undefined