Kurser

Eksamensangst

Lær at tilrettelægge et gruppeforløb. 

På kurset får du konkrete teknikker til arbejdet med unge, der plages af eksamensangst. Grundet stor forespørgsel har vi nu lavet et 2 dags kursus, men mere tid til at træne alle teknikkerne.

Tilmeld dig her

2-dags kursus 

Odense (Fyn)

26. & 27. februar 2018

Pris Kr. 2.790,- ex. moms, inkl. frokost, materialer, kaffe.

Printervenligt program kommer hurtigst muligt, med mere info

Deltagere
Kurset er henvendt til vejledere og lærere på ungdomsuddannelserne, der ønsker at opstarte et gruppeforløb, eller som har individuelle vejledningssamtaler med unge, der lider af eksamensangst.

Indhold
Kurset er baseret på en kognitiv adfærdsterapeutisk forståelse af eksamensangst. På kurset vil du som vejleder få viden om angstsymptomer, herunder:
• Fysiologiske og emotionelle angstsymptomer
• Negative automatiske tankemønstre ved eksamens/præstationsangst
• Negative vedligeholdende handlestrategier
• Konkrete arbejdsredskaber til eksamensangstgrupper & individuelt
• Konkrete forslag til hvorledes et gruppeforløb kan struktureres

Der veksles mellem undervisning og øvelser, hvor du som vejleder får mulighed for at afprøve nogle af de redskaber, der introduceres. Det anbefales at vejledere, der skal varetage et eksamensangstgruppeforløb for første gang, i tillæg til kurset modtager 1-2 timers supervision sideløbende med selve gruppeforløbet. Supervisionen sikrer sparring til de udfordringer, der kan opstå undervejs i et gruppeforløb.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Med venlig hilsen
Underviser
Psykolog Nina Schultz Pedersen 
Tlf: 61 42 43 93