Psykolog Mette Lebech Andersen

mette2017SH.jpg

Psykolog Aut.
Mette Lebech Andersen

Telefon: 6142 6140
Email: mette@ungliv.dk

Afd. Ryomgård & Aarhus

Mette blev ansat hos UngLiv.dk i 2011 som led i hendes kandidatafhandling, der havde særligt fokus på metodeudvikling i arbejdet med sårbare unge. Hun blev kandidat i april 2012 og autoriseret af Psykolognævnet i 2016

I forbindelse med sin kandidatafhandling har Mette arbejdet med udvikling af nye interventionsformer henvendt til sårbare unge i projektet "Kognitiv LivsVejledning", som er et samarbejde mellem UngLiv.dk og professor Jan Tønnesvang fra Aarhus Universitet. Samarbejdet med professor Jan Tønnesvang fortsatte efter Mette afsluttede sit studium. De arbejdede bl.a. sammen om at implementere Kognitiv Livsvejledning i afdelinger under Århus Kommune, der arbejder med sårbare unge.

Mette tilbyder individuelle forløb for børn, unge og unge voksne med en række problemstillinger - såsom lavt selvværd, selvskade, håndtering af vrede, depression, stress, angst og afhængighed af computerspil. Mette har gennem sit studie bl.a. beskæftiget sig teoretisk med voldelige computerspils indflydelse på børn og unges aggressionsniveau, samt problematikker for børn og unge, der er vokset op i hjem med alkoholproblemer. Mette arbejder ud fra den kognitive tilgang både med klassisk kognitive adfærdsterapi og med Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Mette er på nuværende tidspunkt under efteruddannelse indenfor EMDR-traumebehandling. Forkortelsen EMDR står for ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”, og er en terapiform, der hjælper den unge med at mindske det ubehag, som han/hun oplever i sin hverdag på baggrund af tidligere voldsomme oplevelser. EMDR anvendes særligt ved Posttraumatisk Stress Disorder (PTSD), men anvendes også ved angst, sorg, reaktioner på mobning og andre tilstande, der er forbundet med stærke følelser. Du kan læse mere om EMDR her: Link til klientfolder/EMDR hjemmesiden

Derudover superviserer Mette plejefamilier, pædagoger og andre faggrupper, der arbejder med børn og unge.

Mette er ligeledes underviser på UngLiv.dks Kognitive Mentoruddannelse og afholder kurser om anvendelse af Vitaliserigspsykologi i arbejdet med sårbare unge.